Tablemanager

Welkom, gast Inloggen

Ondersteuningscentrum

Stopzetten van het abonnement

Laatst bijgewerkt: Apr 01, 2016 01:41PM CEST

De voorwaarden voor het opzeggen van je abonnement kunnen terug gevonden worden in de licentievoorwaarden.

 

Het gebruiksrecht is geldig voor één (1) jaar vanaf de startdatum, met stilzwijgende hernieuwing. 

Opzegging van deze Licentieovereenkomst kan alleen bij aangetekend schrijven en dit ten laatste 3 maanden voor de vervaldatum. Bij laattijdige opzegging is het integrale bedrag voor de eerstvolgende licentieperiode van één jaar verschuldigd. Tablebooker mag de Licentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk onmiddellijk opschorten dan wel beëindigen, zonder opzeg en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, in geval van inbreuken door de Klant (of door derden die handelen in opdracht of onder de controle van de Klant) op de intellectuele eigendomsrechten van Tablebooker in Tablemanager. Tablebooker heeft het recht de Licentieovereenkomst te beëindigen zonder opzeg en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, indien de Klant haar faillissement aanvraagt of zich in staat van faillissement bevindt.

72fe354dadd9701107ed5a7b54f0c5b5@restogroup.desk-mail.com
http://assets1.desk.com/
false
desk
Wordt geladen
seconden geleden
een minuut geleden
minuten geleden
een uur geleden
uur geleden
een dag geleden
dagen geleden
info
false
Ongeldige lettertekens gevonden
/customer/nl/portal/articles/autocomplete